چرا باید بچه ها با هنرمندان جهانی آشنا بشوند؟

در آموزش هنر ،مخصوصا در مدارس، قرار دادن زندگینامه و آثار هنرمندان مطرح در طرح درس دانش آموزان بسیار ارزشمند و مفید است. این اهمیت به چند دلیل است

در کلاس های هنر ، جدا از آموزش مطالب هنری ، ما باید چگونه دیدن و بهتر دیدن را به بچه ها اموزش بدهیم. این مهم میسر نخواهد شد مگر این که بچه ها تصاویر با ترکیب بندی و عناصر درست را زیاد ببینند.

اولین دلیل

این اتفاق زمانی انجام می گیرد که ما از آثار هنری که در تاریخ هنر بسیار مهم هستند به دلیل ساختار زیبا و رنگ بندی های درست و انسجام تصاویر،را به بچه ها نشان دهیم که چشمشان باتصاویر زیبا آشنا بشود و در ذهنشان حک بشود . این تنها با تکرار برای بچه ها رخ خواهد داد. تکرار کردن آثار هنرمندان و صحبت در ارتباط با دیدگاهشان، در ذهن بچه ها به خوبی نهادینه خواهد شد.

دومین دلیل

با آشنا شدن بچه ها با هنرمندان مطرح، خلاقیت آنها رشد خواهد کرد. به این صورت که آنها آثاری را می بینند و در ذهنشان می مانند و بعدها ناخودگاه تاثیر این تصاویر را در کارهای آنها .مشاهده می کنیم.مثل موسیفی خوب گوش دادن است که کم کم دیگر نمی توانید موسیقی سطح پایین یا بی کیفیت گوش بدهید

سومین دلیل

آخرین و شاید از نظر من مهمترین نکته این است که به بچه ها خوب دیدن را می آموزیم. کسانی که با هنر و آثار هنری سر و کار دارند، جور دیگری به همه چیز نگاه می کنند، چیزهای جزیی برای آنهاحکم نکته های مهم را دارد، به جزییات بیشتر دقت می کنند و…خیلی از نکته های دیگه.اگر از کودکی این بستر را برای آموزش بچه ها آماده کنیم ، آنها نگاهشان به جهان تغییر می کند و این فارغ از این است که در آینده چه شغلی داشته باشند.

هیچ نظری ثبت نشده است

نظر بدهید

To Top