• hand
  • 5
  • 6
  • 7
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 10
  • 9
  • 8

پروژه کنترل دست و ذهن

زمانی که بچه ها به جای اینکه مسلط بر کاغذ باشند، بر روی زمین می خوابند و برگه ای بالای سرشان چسبیده می شود، قدرت تمرکزو کنترل دست خود را یاد می گیرند.
این کار هم یک بازی است که باعث شد بچه های ۶ ساله با تعجب و خنده های زیاد نقاشی کنند و هم باعث بالا رفتن تمرکز و خلاقیت بچه ها شد.

اطلاعات رویداد

دسته بندی :

Date : ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

To Top